logo partner van sandd nieuw

Een frankeeraanduiding op uw poststuk is niet verplicht. Het is mogelijk dit deel van het poststuk blanco te laten. Wilt u echter wel gebruik maken van een frankeeraanduiding, dan kunt u:

  • een door Postedd gekozen aanduiding gebruiken. U kunt de frankeringen downloaden op deze pagina.
  • een frankeeraanduiding met alleen de woorden 'Port betaald' gebruiken. Het gebruik van merknamen van andere postverspreiders is uitdrukkelijk uitgesloten.
  • een fictieve postzegel gebruiken. Op deze postzegel mag geen geldbedrag, 'Nederland' en/of een beeltenis van de Koning staan.

U kunt gebruik maken van onderstaande frankeeraanduidingen:

sandd PB1

Slogan-postedd