logo partner van sandd nieuw

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Postedd BV, gevestigd te Hengelo. Deze verklaring is van toepassing op al onze diensten. U vindt hierin algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer.

Postedd is verwerkingsverantwoordelijk
In het kader van onze dienstverlening als bezorgbedrijf verwerkt Postedd persoonsgegevens. Dit doet Postedd als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn een bezorgbedrijf en de kern van onze dienst is dat wij ervoor zorgen dat een poststuk of andere zending op het juiste adres (en bij de juiste persoon) wordt bezorgd, met een gerichte en persoonlijke service. Daar hebben wij persoonsgegevens voor nodig, zoals NAW gegevens, maar ook de naam van een contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer voor een goede orderbegeleiding en financiƫle afhandeling.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Postedd verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van onze eigen dienstverlening en de optimalisering daarvan. Wij bepalen het doel van de verwerking van persoonsgegevens: correcte en efficiƫnte bezorging van post en andere zendingen.

Daarnaast verwerken wij gegevens ook voor eigen doeleinden die niet gerelateerd zijn aan de primaire dienstverlening, zoals het opmaken van diverse rapportages, analyse van de hoeveelheid post om de benodigde bezorgcapaciteit in te schatten en het optimaliseren van onze dienstverlening.

Postedd gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan andere partijen.

Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Bescherming van uw gegevens
Postedd doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Alle maatregelen zijn opgenomen in een intern datalek-protocol.

Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde producten of diensten. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Voor de goede orde merken wij op dat de inhoud van het poststuk niet ter kennis van Postedd komt. Dit is bij wet geregeld door middel van het briefgeheim. Daarmee worden deze persoonsgegevens niet verwerkt door Postedd en blijft de klant hier te allen tijde verwerkingsverantwoordelijke.

Contact
Wij hebben onze privacyverklaring op 1 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring vind u op onze website en is natuurlijk opvraagbaar.

Als u opmerkingen of vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via ons telefoonnummer: 074-3030260, per mail via: info@postedd.nl en per post via: Postedd BV, Eggerinksweg 10, 7556 AG Hengelo.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Postedd aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Postedd of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Postedd. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Postedd.

Slogan-postedd